دستگاه کوباس e411
تکنولوژی های روز راه کشای مسائل تشخیص و کمک به بالین بیماران


به گزارش روابط عمومي  درمانگاه، باتوجه به پيشرفت سريع در امور تشخيص بيماريها و طب آزمايشگاه، بكارگيري روشهاي نوين منطبق با آخرين تكنولوژي هاي روز، راه كشاي  مسائل تشخيص و كمك به بالين بيماران مي باشد .
در اين راستا، آزمايشگاه درمانگاه حضرت علي اصغر(ع) با بكارگيري نوين ترين دستگاه هاي سعي كرده است هميشه خدمات به روز به بيماران و مراجعين آزمايشگاه را ارائه دهد؛ لذا با بكارگيري دستگاه كوباس مدل e411 كه بر پايه جديدترين تكنولوژي هاي آزمايشگاهي  در زمينه هاي هورمون و ايمنولوژي و تستهاي تشخيصي غربالگري جنين به دقيق ترين و صحيح ترين نتايج آزمايشگاهي برسيم و اين امر جز با همكاري اعضاي  هيات امنا ،خيرين كمك كننده به موسسه خيريه كرامت و مسئول فني آزمايشگاه با هدف خدمت هرچه بهتر به مراجعين  محقق نمي گرديد. 
1400/6/16