حذف دفترچه بیمه
زمان انجام نسخه نویسی الکترونیکی نیازی به دفترچه بیمه نمی باشد


به گزارش روابط عمومي درمانگاه حضرت علي اصغر(ع)؛ با اعلام سازمان بيمه سلامت از ابتداي ارديبهشت ماه 1400 تمامي دفترچه بيمه حذف ميگردد.
پذيرش و ارائه خدمات  به بيماران بيمه سلامت با توجه به نسخه پيچي الكترونيكي در مراكز درماني به صورت آنلاين قابل انجام مي باشد. 
در زمان انجام نسخه نويسي الكترونيكي نيازي به دفترچه بيمه نمي باشد و بيمار تنها با ارائه شماره ملي  به پذيرش و پزشك مراجعه و به دريافت خدمت مي پردازد .
طي حضور كارشناسان آموزشي سازمان بيمه سلامت در درمانگاه حضرت علي اصغر(ع)، تمامي آموزش ها به مسئولين بيمه و اسناد پزشكي اين مركز ارائه شد.
قابل ذكر است، اين مركز درماني با رعايت پروتكل هاي بهداشتي طي سه روز متوالي آموزش هاي لازم را به پرسنل و پزشكان ارائه نمودند.

 
1400/1/31