IGM-IGG
تشخیص ایمنولوژیک ویروس کرونا
پس از مواجه با عوامل عفونی نظیر ویروس ها، سیستم ایمنی هومورال با تولید آنتی بادی های اختصاصی موجب از بین بردن عوامل عفونی شده و مانع پیشرفت آنها می گردد. در واقع با ورود ویروس به بدن عوامل و سلول های سیستم ایمنی ذاتی آن را شناسائی کرده و بلافاصله سیستم ایمنی اختصاصی را از حضور این میهمان ناخوانده مطلع می کنند. سلول های ایمنی ذاتی مثل ماکروفاژها عوامل ویروسی را برداشت نموده و پس از پردازش، آنها را به لنفوسیت های اختصاصی مستقر در غدد لنفاوی و طحال عرضه می کنند. ابتدا آنتی بادی از جنس IgM تولید می شود، سپس با پیشرفت پاسخ ایمنی و دریافت سیگنال های مناسب، لنفوسیت های B به سلول های پلاسمایی تبدیل می شوند و عمدتاً آنتی بادی از جنس IgG یا IgA را تولید خواهند نمود.
اما بعد از مواجه سیستم ایمنی با ویروس Covid-19 چقدر زمان لازم است تا آنتی بادی های IgM و IgG اختصاصی تولید شوند و این آنتی بادی ها از چه زمانی در خون فرد عفونی قابل شناسایی هستند؟
مطالعات نشان داده است که در اوایل پاسخ ایمنی، تولید آنتی بادی از جنس IgM غالب است و میزان تولید از نظر کمیت نیز پایین بوده و مدت زمان تولید نیز کوتاه است. در مقابل تولید IgG با تاخیر صورت می گیرد اما بدلیل ایجاد خاطره ایمنی میزان تولید آنتی بادی بالاتر بوده و مدت زمان طولانی تری نیز در سرم خواهند بود و حتی بعد از برطرف شدن عفونت نیز در خون می مانند.
بنابراین، شناسایی IgM در سرم فرد مشکوک می تواند یک دلیل ایمونولوژیک برای عفونت اخیر باشد. اما شناسایی IgG در سرم فردی که علایم بالینی ندارد اغلب دلالت بر عفونت پیشین دارد. بعلاوه در صورت درمان موفق بیمار، IgM عمدتاً شروع به افت می کند. لذا در مورد عفونت ویروس Covid-19 هم، چنین الگوریتمی را شاهد هستیم. اما آنتی بادی ضد کدام مولکول را جستجو کنیم؟
مطالعات بیوانفورماتیک نشان داده اند که SARSr-CoV Rp3 NP یک پروتئین مشترک بین ویروس های کروناست و بین این ویروس ها 90 درصد تشابه ساختاری دارد و برای تشخیص این ویروس ها بسیار مناسب است. این پروتئین اولین بار در سال 2013 در ویروس سارس شناسائی شده است. تولید آنتی بادی IgM ضد این پروتئین در بیماران کرونایی از روز پنجم شروع می شود و رفته رفته تيراژ آن افزایش می یابد. لذا برای تشخیص ایمونولوژیک کرونا تاحدودی مناسب است.
بنابراین با توجه به الگوریتم پاسخ ایمنی که ابتدا تولید IgM اختصاصی و سپس تولید IgG اختصاصی است می توان با طراحی کیت الایزا که نسبت به روشهای مولکولی دارای هزینه پایین تری بوده و قابل اجرا در تمامی آزمایشگاههای سطح کشور دارد به تشخیص افراد مشکوک که علایم خفیف داشته و یا بی علامت هستند کمک نمود و با شناسائی افراد آلوده شده از پخش ویروس در جامعه جلوگیری کیرد وكمك به كاهش سرعت  زنجیره انتقال بیماری نمود. البته با مشخص شدن ژنوم ویروس covid-19 و مطالعه روی پروتئین های اختصاصی آن می توان به بهبود اختصاصیت و حساسیت کیت های الایزا افزود.
با این حال با توجه اهمیت کنترل شیوع عفونت، در حال حاضر روش های مولکولی که حضور خود ویروس را نشان می دهند از اهمیت بالاتری برخوردارند و اغلب آزمایشگاه های کشور از روش RealTime PCR برای تشخیص RNA اختصاصی ویروس استفاده می کنند.
 
1399/2/21