• بزرگداشت شیرخوار   (1397/6/26)
    بزرگداشت شیرخوار امام حسین(ع) به زینب(س) فرمود: او را بگیر، کف دست را از خون آن طفل پر کرد و به آسمان پاشید و گفت: چون خدا ناظر است، هر مصیبتی بر من آسان است. مشاهده ادامه
«« « 4/ » »»