نرم افزار پکس
سیستم Pacs، نرم افزاری برای بایگانی و بازیابی تصاویر پزشکی استبه گزارش روابط عمومی درمانگاه حضرت علي اصغر(ع)؛ راه اندازی سیستم پکس در بخش تصويربرداري و راديولوژي اين درمانگاه به منظور تسهیل در ارائه خدمات تشخیصی به بیماران و همچنین آرشیو الکترونیک مستندات مربوط به بخش تصويربرداري به عنوان یکی از اقدامات انجام شده در سال جاری مي باشد.
اهمیت به روز رسانی و استفاده از تجهیزات هوشمند در فرآیند درمان با دیجیتال کردن دستگاههای رادیولوژی و همچنین راه اندازی سیستم پکس علاوه بر تسهیل، دقت و صرفه جویی در امور درمان بیمه شدگان، شرایط مناسبی را در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی در بخش درمان فراهم کرده است.
این امر  به جلوگيري از مشکلات از جمله تأمین فضای کافی برای نگهداری تصاویر و هم‌چنین زمان-بر بودن بازیابی یک تصویر از میان انبوه تصاویر بایگانی‌شده، ایجاد شده  است. از سوی دیگر به دلیل وارداتی بودن فیلم های رادیولوژی، از هزینة تحمیل‌شده به مركز جلوگيري مي نمايد.
سیستم Pacs، نرم افزاری برای بایگانی و بازیابی تصاویر پزشکی است که با اضافه کردن قابلیت‌ها و ابزارهای جانبی به آن، می تواند کاربردهای متنوعی داشته باشد از جملة این قابلیت‌ها، مرتبط شدن آن با HIS و امکان مشاهدة تصاویر در تمام مطب هاي پزشكان مركز و  خارج از مركز  مي باشد.
 
1398/4/19