دستگاه فسفر پلیت
مجهز شدن بخش دندانپزشکی به دستگاه اسکنر فسفرپلیت

اواخر مرداد سال 1397، بخش دندانپزشكي درمانگاه حضرت علي اصغر(ع) به دستگاه فسفر پليت(psp) مجهز گرديد؛ اين دستگاه به دليل قابليت ديجيتالي خود به سرعت كار پزشك و بيمار بهبود مي بخشد.


 به گزارش روابط عمومي درمانگاه؛ دستگاه PSP(فسفرپلیت ) فناوری نوین تصویر برداری با پرتوی ایکس در دندانپزشکی است. دستگاه PSP با تاباندن‌ اشعه،‌ توسط دستگاه رادیوگرافی به سنسوری که داخل‌ دهان‌ بیمار قرار می گیرد‌ مانند فیلم‌ عمل مینماید، بدین ترتیب که، سنسور را در دستگاه قرار داده و همزمان با ورود سنسور تصویر بلافاصله‌ به کامپیوتری‌ که‌ به‌ دستگاه متصل‌ است؛‌ منتقل‌ شده و تصویر روی مانیتور نمایش داده و همزمان سیستم نرم افزاری مرتبط نیز، تصویر را ثبت و برای به کارگیری مجدد اطلاعات هر بیمار را در اختیار پزشک قرار می دهد .
1397/6/6