تجهیز دستگاه رادیولوژی
تجهیز بخش رادیولوژی به دستگاه ماموگرافی DR
ارتقا دستگاه آنالوگ بخش تصويربرداري درمانگاه به دستگاه فوق پيشرفته DR-ماموگرافي ديجيتال و افزودن ست بزرگ نمايي به اين دستگاه 
به همت والاي خيرين و نيز مسئولين درمانگاه،دراواخرسال1396 و اوايل شهريورماه سال 97 دستگاه ماموگرافي  اين مركز با نمونه پيشرفته تر و مجهز به آخرين تكنولوژي روز دنيا  تعويض گرديد.

 

 
به گزارش روابط عمومي، هدف از اين تعويض و تجهيز، بالابردن كيفيت تصاوير ماموگرافي جهت طرح درمان  و تشخيص مي باشد. سرعت، عملكرد و رضايت مراجعين از ديگر اهداف اين مركز درماني مي باشد. شايان ذكر است، تمامي آموزش ها  اعم از نحوه قرارگيري بيمار، استفاده از نرم افزار و سخت افزار به كارشناسان اين مجموعه توسط مهندسين تجهيزات پزشكي ارائه  شد. با تلاش هاي بيشتر مسئولين درمانگاه و همچنين حسب نياز كار مركز به دستگاه بزرگنمايي در اوايل شهريورماه سال 1397 مركز توانسته با افزودن دستگاه مذكور اين بخش را مجهزتر نمايد.
1397/6/14